Církevní gymnázium Německého řádu

 

"Spolupráci se společností NET University zahájila naše škola v rámci projektu Evropský učitel a Cesta kvality. Dobrá zkušenost v projektu vedla vedení školy k myšlence vytvoření vlastního školního informačního systému. Výsledkem spolupráce je systém ClassIS, který slouží k administraci celého procesu výuky, a to jak pro učitele a žáky, tak i pro rodiče. Papírové učebnice jsou u nás nahrazovány elektronickými materiály a proto důležitou součástí vzdělávání je i systém LMS Unifor umožňující studium např. i žákům, kteří si současně se studie plní i své reprezentační povinnosti. Spolupráce s firmou NET University je na výborné úrovni. Velmi rychle zapracují do systémů všechny požadavky ze strany všech uživatelů."


Mgr. Lenka Jedličková, zástupkyně ředitele, Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc

 

Základní škola Mlýnská Mohelnice

"Díky velmi dobré spolupráci programátorů aplikací systému ClassIS s našimi administrátory se podařilo vytvořit funkční systém vyhovující potřebám naší základní školy. Vedení školy využívá uceleného, okamžitého náhledu do celkové pedagogické dokumentace školy a vedení školské agendy, současně je možno využít rychlého přenosu informací směrem k zaměstnancům, zákonným zástupcům i žákům školy. Zvažujeme též využití e-learningového systému výuky některých předmětů u starších žáků."

Mgr. Ladislava Mertová, zástupkyně ředitelky školy ZŠ Mlýnská Mohelnice