Žákovská knížka a omluvenky

 

Pro učitele

Ke známkování je možné přistoupit dvěma způsoby. Modul umožňuje známkovat více nebo pouze jednoho žáka. Při hodnocení jednoho žáka si jeho jméno učitel vybere z nabídnutého seznamu a provede hodnocení. V případě, že chce učitel známkovat více žáků, zobrazí se mu seznam všech žáků ve známkované třídě. Jednotlivým žákům potom přímo nastavuje známky a vkládá libovolný popis (název látky, téma písemné práce, ...).

V modulu se také vkládá čtvrtletní a pololetní hodnocení. Systém registruje, kdo hodnocení vložil (podle uživatelského jména) a kdy byla provedena poslední změna. V seznamu je u každého žáka možné zobrazit veškeré obdržené známky za hodnocené období. Žákovská knížka nabízí také možnost slovního hodnocení.

Pro žáky a rodiče

Modul žákovské knížky nabízí především celkový přehled obdržených známek. Zobrazit je možné jak hodnocení za čtvrtletí, respektive pololetí, tak veškeré známky v jednotlivých předmětech.

Rodič vidí veškeré známky, včetně předmětu a zkoušené látky, chronologicky seřazeny. Zároveň má možnost zobrazit si známky pouze z určitého předmětu. Žák má automaticky známky rozděleny podle předmětů. Systém umožňuje zobrazení dat i za uplynulé školní roky.

Modul dále umožňuje spravovat omluvenky. Plnoletí žáci mají možnost vytvářet v systému omluvenky sami. Ostatním vystavují omluvenky rodiče, respektive zákonní zástupci. Každá omluvenka podléhá schválení pověřenou osobou školy.

Obě skupiny uživatelů mohou nahlížet na celkový přehled omluvenek. Zobrazen je předmět, ve kterém žák scházel, jméno učitele, datum, poznámka a příznak schválení či neschválení omluvenky.

zakovska zakovska 01 zakovska 02