Třídní kniha a rozvrh

 

Pro učitele

Zápisy do třídní knihy jsou vázány na tématický plán. Na základě výběru data výuky, se zobrazí jednotlivé předměty a třídy včetně místnosti (pokud žáci přecházejí mezi učebnami), ročníku a času hodiny. K jednotlivým položkám je možné vložit záznam do třídní knihy. Na stejném místě je evidována také absence.

Stejný postup zápisu do třídní knihy je i v případě suplování.

Pro žáky a rodiče

Třídní kniha je podrobnějším vyjádřením graficky zpracovaného rozvrhu. Kromě konkrétně probírané látky je v ní uvedeno pořadové číslo hodiny, předmět, čas, jméno vyučujícího a případná absence žáka.

Rozvrh je možné zobrazit z pohledu žáka a celé třídy. Rozdíl se projeví v případě předmětů s dělenou výukou. Navíc jsou zde uvedena čísla tříd, ve kterých probíhá výuka.

tridni-kniha tridni knihy rozvrh