Rozpočet školy

Rozpočet zaznamenává příjmy a výdaje, obě položky je možné organizovat
do různých kategorií včetně dílčích součtů.


Zároveň systém automaticky přebírá náklady z akcí školy. 

rozpocet

 

detail projektu