Administrace

 

Pro administrátora

Administrace je stěžejním modulem celého systému. Z pohledu evidence majetku umožňuje vytvářet a spravovat jednotlivé číselníky - budov, místností, inventář majetku, typů hodnocení a další.

Nepostradatelnou součástí jsou také seznamy zaměstnanců a žáků školy. Ve vazbě na hlavní plán daného školního roku je možné spravovat a přiřazovat jednotlivé studijní plány.

ClassIS umožňuje rodičům, respektive plnoletým žákům, zasílání elektronických žádostí o uvolnění žáka z vyučování. Modul Administrace nabízí jejich kompletní přehled včetně příznaku, zda byla žádost schválena nebo ne.

V modulu je také realizováno ukončení školního roku. Konkrétně se jedná o převod dat do dalšího školního roku a přípravu tisku vysvědčení.

zak udaje zamestnanci ciselnik-mistnosti