Hlavní moduly ClassIS

 • Administrace
  Základní modul celého systému. Spravují se zde veškeré číselníky, hlavní a tématické plány. Jsou evidovány žádosti o uvolnění z vyučování.  Je zde vedena kompletní evidence žáků a zaměstnanců školy.

 • Třídní kniha a rozvrh
  Třídní kniha je, na základě uživatelských práv, určena pro studenty a jejich rodiče k náhledu. Jako plnohodnotný ekvivalent klasické třídní knihy pak slouží učitelům. Stejně tak do rozvrhů je možné nahlížet z pohledu žáka nebo studenta.

 • Žákovská knížka
  Prostřednictvím modulu je možné zadávat a nahlížet na hodnocení jednotlivých žáků a tříd. Příslušná data jsou pak zobrazována žákům a jejich rodičům.

 • Tématické plány
  Seznam veškerých plánů včetně časového harmonogramu a veškerých témat.

 • Rozesílání informací
  Možnost oslovení definovaných skupin uživatelé prostřednictvím e-mailu.

 • Lidé
  Modul je určen k vyhledávání.

 • Konzultace
  Seznam učiteli vypsaných konzultací.

 • Kroužky
  Seznam vypsaných kroužků včetně názvu, popisu a počtu přihlášených. Je možné omezit dobu, po kterou je možné se do kroužku zapisovat.
 • Rozpočet
  Rozpočet zaznamenává příjmy a výdaje, obě položky je možné organizovat 
  do různých kategorií včetně dílčích součtů.
  Zároveň systém automaticky přebírá náklady z akcí školy. 
 • Hospitace
  Slouží evidovat uskutečněné hospitace ve třídě.
 • Knihovna
  Evidence a správa knih školy včetně zasílání informačního e-mailu. Rezervační systém knih.